הפרלהגיימס - האתר הרשמי
הצביעו לשרת שלנו

אנא הכנס שם של שחקן או UUID


הורדת הסקין

Name: Shush7788

Rank: Emerald

Money: 828.00 Tzatzoos

UUID: 8fe1d38d-b8a6-443c-9ce7-bfe726170505

8fe1d38d-b8a6-443c-9ce7-bfe726170505

0 נצחונות
0 ביצים שבורות
0 הריגות
0 מת
91 נצחונות
180 בניות
84 הפסדים
131 נצחונות
61 הפסדים
185 מת
218 הריגות
1490 ניקוד